top of page
サヤームフジ

 การจัดส่งสินค้า 

บริการจัดส่งแบบช้าหวานเย็น* หรือเร็วฟ้าแลบ** ตามความต้องการของคุณลูกค้า อย่างประหยัด?
* 3-5 วัน สำหรับเขตพื้นที่กรุงเทพฯ, 3-7 วัน สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด

**  ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 1-2 วัน

ส่วนลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะมารับสินค้าด้วยตนเองตามสาขาต่างๆที่ระบุไว้

สามารถติดต่อ ฝ่ายดูแลลูกค้า ผ่านทางเมตา (Meta) หรือไลน์ (Line)

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะสินค้า ก่อนมารับได้ อย่างรวดเร็ว?

สินค้าแต่ละชนิดจะถูกเก็บอยู่ในโกดังสินค้าต่างที่ เช่น ออฟฟิศนิคมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
หากคุณลูกค้าต้องการนัดรับสินค้าด้วยตนเอง สามารถแจ้งให้น้องเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสินค้า
และส่งมอบให้ในบริเวณสถานที่ใกล้เคียงตามที่บริษัทกำหนดได้เลย อย่างสะดวกเลือกได้?

ในกรณีสั่งซื้อ/สั่งผลิต สินค้าราคาส่งจำนวนมาก ทางบริษัทจะคิดค่าขนส่งในราคาที่ถูกกว่าปกติ หรือจัดส่งให้ฟรี : )

2022-Delivery.jpg

ประหยัด

ทันใช้งาน

สะดวกเลือกได้

 การตัดรอบจัดส่ง 
 

จัดส่งภายในวันนี้ (สั่งซื้อ และแจ้งชำระเงินก่อนเช้า 08.08 น.)

หากทำรายการสั่งซื้อหลังจากนั้น จะถูกนำจัดส่งภายในวันถัดไป

*จัดส่งสินค้าวันจันทร์ - เสาร์เท่านั้น

รหัสติดตามสถานะสินค้า จะส่งถูกส่งไปยังอีเมลของคุณลูกค้าที่ใช้ลงทะเบียนสั่งซื้อโดยระบบอัตโนมัติ
หลังจากบริษัทขนส่งมารับสินค้าที่บริษัท

การตัดรอบจัดส่ง
 การคืนเงิน และการเปลี่ยน / คืนสินค้า 

บริการคืนสินค้าเมื่อซื้อสินค้ากับ FUJISiam888 (.com) ลูกค้าสามารถแจ้ง ฝ่ายดูแลลูกค้า เพื่อขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายในระยะเวลา 8 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้าต้องอยู่ใน ลักษะหรือสภาพ และระยะเวลาที่กำหนด

 

⚪️ เงื่อนไข 8 วัน 

    สินค้าทั่วไปไม่ได้คุณภาพ FUJIS ยินดีคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ฟรี และสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์

    กำหนดระยะเวลา ภายใน 8 วันหลังได้รับสินค้า พร้อมเอกสารใบคำสั่งซื้อ / หรือหลักฐานการสั่งซื้อที่ถูกบันทึกในระบบ

 

⚪️ เงื่อนไข 10 วัน 

    สินค้าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทไม่ได้คุณภาพ FUJIS ยินดีคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ฟรี 
   กำหนดระยะเวลา ภายใน 10 วันหลังได้รับสินค้า พร้อมเอกสารใบคำสั่งซื้อ / หรือหลักฐานการสั่งซื้อที่ถูกบันทึกในระบบ 

การเปลี่ยน / คืนสินค้า
bottom of page