2022-Delivery.jpg

การจัดส่งสินค้า

ส่งบริการแบบช้าหวานเย็น* หรือเร็วฟ้าแลบ ตามความต้องการของคุณลูกค้า อย่างประหยัด?
* 3-5 วัน สำหรับเขตพื้นที่กรุงเทพฯ, 3-7 วัน สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด 

ส่วนลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะมารับสินค้าด้วยตนเองตามสาขาต่างๆที่ระบุไว้

สามารถติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า ผ่านทาง Meta หรือ Line

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะสินค้า ก่อนมารับได้ อย่างรวดเร็ว?

สินค้าแต่ละชนิดจะเก็บอยู่ในโกดังสินค้าต่างที่ เช่น ออฟฟิศนิคมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
หากคุณลูกค้าต้องการนัดรับสินค้าด้วยตนเอง สามารถแจ้งให้น้องเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสินค้า
และส่งมอบให้ในบริเวณสถานที่ใกล้เคียงตามที่บริษัทกำหนดได้เลย อย่างสะดวก?

ในกรณีที่ลูกค้าสั่งสินค้าในราคาส่งจำนวนมาก

ทางบริษัทจะมีบริการค่าขนส่งในราคาที่ถูกกว่าปกติ หรือจัดส่งฟรีขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัท : )

 การตัดรอบจัดส่งสินค้า 
 

จัดส่งภายในวันนี้ (สั่งซื้อ และแจ้งชำระเงินก่อน 14.00 น.)

หากทำรายการสั่งซื้อหลังจากนั้น จะถูกนำจัดส่งภายในวันถัดไป

*จัดส่งสินค้าวันจันทร์ - เสาร์เท่านั้น

รหัสติดตามสถานะสินค้า จะส่งถูกส่งไปยังอีเมลของคุณลูกค้าที่ใช้ลงทะเบียนสั่งซื้อโดยระบบอัตโนมัติ
หลังจากบริษัทขนส่งมารับสินค้าที่บริษัท

การคืนเงิน และการเปลี่ยน / คืนสินค้า

เงื่อนไข สินค้าไม่ได้คุณภาพ ยินดีรับคืนเงินหรือมอบสินค้าใหม่ให้ฟรี และสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
กำหนดระยะเวลา ภายใน 7 วัน เอกสาร/หลักฐาน ใบคำสั่งซื้อ

เงื่อนไข สินค้าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทไม่ได้คุณภาพ
ยินดีรับคืนเงินหรือมอบสินค้าใหม่ให้ฟรี และสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
กำหนดระยะเวลา ภายใน 10 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า เอกสาร/หลักฐาน ใบคำสั่งซื้อ

 


ความรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม. 472 ในกรณีที่ทรัพย์สินซึ่งขายนั้นชำรุดบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่ง อันเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติก็ดี ประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญาก็ดี ท่านว่าผู้ขายต้องรับผิด 

ความที่กล่าวมาในมาตรานี้ย่อมใช้ได้ ทั้งที่ผู้ขายรู้อยู่แล้วหรือไม่รู้ว่าความชำรุดบกพร่องนั้นมีอยู่ ม.473 ผู้ขายย่อมไม่ต้องรับผิดในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 
(1) ถ้าผู้ซื้อได้รู้อยู่แล้วแต่ในเวลาซื้อขายว่ามีความชำรุดบกพร่องหรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหากได้ใช้ความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้แต่วิญญูชน
(2) ถ้าความชำรุดบกพร่องนั้นเป็นอันเห็นประจักษ์แล้วในเวลาส่งมอบ และผู้ซื้อรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้โดยไม่อิดเอื้อน
(3) ถ้าทรัพย์นั้นได้ขายทอดตลาด
ม. 474 ในข้อรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่องนั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลาปีหนึ่งนับแต่เวลาที่ได้พบเห็นความชำรุดบกพร่อง