♥ FUJISiam888: เนื่องจากสงครามโรค โควิด-19 ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกต่อบริษัทขนส่งสินค้า ล่าช่ากว่ากำหนด 1 - 3 วัน (ทั่วประเทศ)      ♥      ขอความร่วมมือคุณลูกค้า โปรดสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ ก่อนเข้ารับสินค้า หรือตลอดเวลาที่ใช้บริการ      ♥      Free! แถมหน้ากาก 3D ฟรี หน้ากาก 3D สไตล์เกาหลี - ทิชชู่แอลกอฮอล์ ทุกออเดอร์ ***      ♥      หน้ากาก KN95 - KN90 - FFP2 พร้อมจัดส่ง      ♥
 
FUJISIAM888