CUSTOMER CARE

“Your most unhappy customers are your greatest source of learning.” This is something Bill Gates once said.

PRIVACY & SAFETY

ข้อมูลทางการเงินถูกรักษาอย่างปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส สามารถชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ

นอกจากนั้น การทำรายการสั่งซื้อยังได้รับการคุ้มครองจาก นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อ

WHOLESALE INQUIRIES

สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้า และราคาจำหน่าย ตามที่ระบุไว้หน้าเว็บไซต์
ทางบริษัทไม่มีนโยบายปรับเปลี่ยนราคาสินค้าตามฤดูกาล
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายดูแลลูกค้า

FUJISIAM888@gmail.com

PAYMENT METHODS

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Offline Payments

- ชำระเงินปลายทาง

หลังการชำระผ่าน PayPal เสร็จสมบูรณ์ ไม่จำเป็นต้องส่งแจ้งหลักฐานชำระเงิน เนื่องจากระบบจะดำเนินการให้อัตโนมัติ

FUJISiam888 Online

line_14096.png
social_fb_facebook_14206.png

ฝ่ายดูแลลูกค้า

© 2020 by FUJISIAM888

Credit

Cards

Track & Trace