top of page

สำหรับร้านค้าที่มีการจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลและเป็นเจ้าของแบรนด์/ ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

Start selling with FUJIS
เริ่มขายสินค้ากับฟูจิส

FUJISiam888-LOGO.png

แบรนด์ของคุณ + ฟูจิส

พร้อมที่จะขาย? เปิดตัวแบรนด์ของคุณวันนี้ ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ขายรายใหม่ ช่องทางการซื้อที่เติบโตเร็วและเป็นที่ต้องการสำหรับร้านค้าชั้นนำ

Blue Background

1%
ค่าธรรมเนียม

การขาย

คิดจากราคาสินค้า

ตัวอย่าง สินค้าราคาของร้านค้า 100 บาท
ใช้โค้ดส่วนลด (ออกโดยฟูจิส) 22 บาท

ยอดชำระเงินหลังหักส่วนลด 88 บาท
 

ค่าธรรมเนียมการขาย = 1 บาท

ค่าบริการและค่าธรรมเนียมธุรกรรม = 2.46 บาท


โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ภาคผนวกเรื่องค่าธรรมเนียม

Green Phone

2.8%
ค่าบริการและ

ค่าธุรกรรมการชำระเงิน

คิดจากยอดชำระเงิน
(ยอดที่หักส่วนลดต่างๆแล้ว)

สมัครเป็นผู้ขาย ร้านค้าทางการฟูจิส 
สำหรับร้านค้าที่เป็นรูปแบบบริษัท

✔️ ใบจดทะเบียนบริษัท
✔️ ภ.พ.20, ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.09
✔️ สมุดบัญชีธนาคาร
✔️ ใบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (เจ้าของแบรนด์) หรือ
หนังสือมอบอำนาจเจ้าของแบรนด์ (สำหรับตัวแทนจำหน่าย)

 รับประโยชน์สิทธิพิเศษ 

เพิ่มโอกาศ ให้รายการสินค้าของร้านค้าทางการ ดันสินค้าติดในหน้าต้นๆของเสิร์ชเอนจินจากกูเกิล ให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น

เขียนคอนเทนต์ที่ดึงดูด สร้างประโยชน์ให้กับผู้ที่ผ่านเข้ามาอ่าน และชวนให้น่าติดตาม เพื่อโปรโมทสินค้าในทางอ้อมอีกรูปแบบ

ลงสินค้าใหม่แสดงในหน้าแรกของแพลตฟอร์มฟูจิส เพิ่มโอกาสในการเพิ่มโอกาสปิดยอดขายอย่างต่อเนื่อง

ยกเลิกค่าธรรมเนียมการขาย (คิดจากราคาสินค้า) ฟรีสำหรับร้านค้าทางการใหม่ในหนึ่งเดือนแรก

ยกเลิกค่าธรรมเนียมแรกเข้ามูลค่า 888 บาทฟรี

สร้างรหัสโปรโมชัน ช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่และกระตุ้นให้ลูกค้าใหม่ลองแบรนด์หรือบริการ และยังช่วยดึงดูดลูกค้าเก่าให้กลับมา

bottom of page