top of page

เงินสด

โอนผ่านแอพธนาคาร

สแกนจ่ายผ่านคิวอาร์โค้ด

Delivery

บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) *
เมื่อพัสดุถึงผู้รับ สามารถเลือกชำระ . . .

* ภายใต้เงื่อนไขค่าบริการให้บริษัทขนส่ง 3% ของยอดชำระรวมหลังเลือกทำรายการสั่งซื้อผ่านระบบแพลตฟอร์มออนไลน์
ตัวอย่างเช่น หลังกดทำรายการสั่งซื้อแสดงยอดชำระรวม 8,888 บาท (ค่าสินค้า 8,800 บาท และค่าจัดส่งด่วนพิเศษ 88 บาท)
. . . 8,888 + (8,888*3%=266.64) = 9,154.64
. . . คิดยอดเก็บเงินปลายทาง ≈ 9,154 บาท


ฟูจิสคิดค่าบริการ 3% เฉพาะคำสั่งซื้อที่มียอดชำระรวมตั้งแต่ 8,000 (แปดพันบาท) ขึ้นไปเท่านั้น
ยอดเก็บเงินปลายทางต่ำกว่า <8,000 ฟูจิสแบกรับค่าธรรมเนียมเก็บเงินปลายทางทั้งหมดให้คุณลูกค้า

_COD6-01_5c0890f4d96b7.jpg
COD
How to COD
bottom of page