เมื่อพัสดุถึงผู้รับ สามารถเลือกชำระ

cod.png

เงินสด

Mobile Banking

ผ่านแอป Wallet@Post