top of page

 1 2 3 4 ขัั้นตอนเปิดขายสินค้ากับฟูจิส 

01

ลงชื่อ/ สมัครเป็นผู้ขาย

02

อัพโหลด/ ส่งเอกสาร

03

รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

04

ส่งข้อมูลลงสินค้า ชิ้นแรก!

bottom of page