เครื่องกรองน้ำ Xiaomi Water Purifier MR624 รุ่น MR624 พร้อมหัวก๊อกน้ำ

Xiaomi Water Purifier 600G MR624  ครื่องกรองน้ำ ระบบกรองน้ำขั้นสูง รุ่น MR624 เครื่องกรองน้ำ ระบบกรองน้ำขั้นสูง (รับประกันบริษัท 6 เดือน)

Original Xiaomi Countertop RO Water Purifier 600G Reverse Osmosis Drinking Water Filter Replacement Filtration System

🔵 สินค้ารุ่นอื่น MR424 (Enhanced Version) รุ่นต่อกับหัวก๊อกเดิม
🔴 กด➜
https://www.fujisiam888.com/product-page/waterpurifiermr424-enhanced
 

มีไส้กรอง 4 ชั้น ดังนี้

 • ไส้กรองที่ 1 PP (ใช้งานได้ 3-6 เดือน) จะเป็นไส้กรองสำลีคุณภาพสูง มีความละเอียดในการกรองเล็กถึง 5 ไมครอน สามารถกรองสิ่งตกค้างต่างๆ เช่น เศษตะกอน เศษสนิม ลูกน้ำ เส้นผม กากต่างๆ และ สิ่งสกปรกชิ้นใหญ่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ไส้กรองที่ 2 CI (ใช้งานได้ 6-12 เดือน) จะเป็นไส้กรองคาร์บอนกะลามะพร้าว ช่วยดูดซับสี กลิ่น คลอรีน รส และสารประกอบอินทรีย์ระเหยออกจากน้ำได้อย่างหมดจด
 • ไส้กรองที่ 3 RO (ใช้งานได้ 8-24 เดือน) จะเป็นไส้กรองแบบ Reverse Osmosis  ซึ่งตัวไส้เยื่อกรองมีรูพรุนที่ผิวเยื่อเล็กถึง 0.0001 ไมครอน

โดยจะอัดแรงดันน้ำผ่านเยื่อกรองดังกล่าว เพื่อกรองสารละลายที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่กว่าเยื่อกรอง ได้แก่ ปรอท, ตะกั่ว,โลหะหนักชนิดต่างๆ รวมถึงเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย

 • ไส้กรองที่ 4 CII (ใช้งานได้ 6-12 เดือน) จะเป็นไส้กรองคาร์บอนกะลามะพร้าว ใช้กรองน้ำซ้ำอีกขั้นตอนเพื่อปรับปรุงรสชาติของน้ำ

ใช้ระบบกรองน้ำแบบ (R&D) จากบริษัท Yunmi Technology ซึ่งจะมีไส้กรองน้ำ 4 ไส้มีกระบวนการทำงาน

 

ไส้กรองที่ 1 PP (ใช้งานได้ 3-6 เดือน)

ไส้กรองที่ 2 CI กับ 4 CII  (ใช้งานได้ 6-12 เดือน)

ไส้กรองที่ 3 RO (ใช้งานได้ 18-24 เดือน)

ไส้กรองที่ 4 CII (ใช้งานได้ 6-12 เดือน)

*อายุการใช้งานของไส้กรอง (อายุการใช้งานขึ้นอยู่สิ่งตกค้างในน้ำ และการใช้งานของแต่ละครัวเรือน)


RO คืออะไร???

รีเวอร์สออสโมซิส (Reverse osmosis – RO) คือเทคโนโลยีทำน้ำให้บริสุทธิ์ โดยการใช้เยื่อเลือกผ่าน ในระบบรีเวอร์สออสโมซิสนั้นจะมีการใช้แรงดันเพื่อเอาชนะแรงดันออสโมติกของน้ำ ตลอดจนคุณสมบัติคอลิกาทิพจากสารเคมีต่างๆ และลักษณะพิเศษทางอุณหพลศาสตร์ รีเวอร์สออสโมซิส สามารถคัดกรองโมเลกุลต่างๆออกจากน้ำ

 

*** เครื่องกรองน้ำ สามารถต่อแอพ Server จีน ได้เท่านั้น ***

Description:

Original XiaoMi Countertop RO Water Purifier 600G Reverse Osmosis Drinking Water Filter Replacement Filtration System Works with Mi Home APP   

 • 600g large running water, 7.5s to fill one glass of water (200ml)
 • Reverse osmosis technology, quality up to drinking water standard
 • Drink as soon as filter, no water left to avoid pollution
 • Pure water up to 2:1, water saving and Eco-friendly
 • Intelligent light control
 • Smart APP monitor water quality, filter life, water usage
 • Easy water filter replacement
 • Integrated water process, no water leakage

 

สิ่งที่คุณลูกค้าจะได้รับ

 • เครื่องกรองน้ำ x 1
 • ฟิลเตอร์ x 4 ชนิด
 • ก๊อกน้ำสแตนเลส x 1
 • บอลวาล์วสามทาง x1
 • สายไฟ x1
 • คู่มือ x1


วิธีเชื่อมต่อควบคุมเครื่องกรองน้ำผ่านแอพ Mi Home
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต Wi-Fi 2.4GHz (ไม่ใช่ 5 GHz) และโหลดแอพ Mi Home ก่อนเริ่มการติดตั้ง

1. เข้าแอพ Mi Home และล็อกอินเข้าสู่ระบบ (Sign in) (ถ้ายังไม่มี ให้ลงทะเบียนสมัครใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์ - Sign in using SMS หรือด้วยอีเมล - Creat account)

2. หลังล็อกอินได้แล้ว ให้เข้าไปตั้งค่าก่อน Settings (การตั้งค่า ) > Region (ตำแหน่งที่ตั้ง) >Chinese mainland (จีน) และกด Save (บันทึก)

3. ขั้นตอนค้นหาอุปกรณ์ กดเลือกแท็บด้านสุดไอคอนรูปบ้น Mi Home จากนั้นกดเครื่องหมาย + มุมขวาบน เพื่อพิมพ์ค้นหา Mi Water Purifier 600G และกดเลือกรูปเครื่องกรองน้ำ
3.1 จากนั้นให้กดปุ่ม SELECT และปุ่ม SET (ปุ่มภาษาจีนด้านบนเครื่อง) ค้างพร้อมกันนาน 5 วินาที เพื่อรีเซต ไฟสีส้มจะกระพริบและมีเสียงหลังรีเซตเสร็จ 
3.2 ระบบจะพาไปหน้าเชื่อมต่อวายฟาย Wi-Fi ของเครื่องกรองน้ำ ให้เลือกเชื่อมต่อสัญญาณที่ชื่อ yunmi-waterpuri_
3.3 รอสักครู ่ แนะนำให้ถือโทรศัพท์มือถือใกลกั้บไวร์เลสเร้าเตอร ์ ตัวกระจายสัญญาณอินเทอร์เนต Wi-Fi การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
3.4 ตั้งค่าชื่ออุปกรณ์
3.4.1 Select room เพื่อระบุประเภทห้อง หรือตั้งชื่อห้องเอง และกดปุ่ม Next

3.4.2 Device device ตั้งชื่อเครื่องกรองน้ำ และกดปุ่ม Next

3.4.3 ติดตั้งระบบผ่านแอพเสร็จสมบูรณ์กด Let's get started ด้านล่างสุดเพื่อเริ่มใช้งานเครื่องกรองน้ำของจริงได้เลย

เครื่องกรองน้ำ Xiaomi Water Purifier MR624 รุ่น MR624 พร้อมหัวก๊อกน้ำ

฿12,985.00 ราคาปกติ
฿9,688.00ราคาขายลด
กดเพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์