FUJISIAM888

ช่องทางชำระเงิน
(สำหรับออกใบกำกับภาษีเท่านั้น)

(*** ท่านที่ไม่ต้องการออกใบกำกับภาษี โปรดติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้า ก่อนชำระเงิน ***)

สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

2768aaf89ef8227b8c125177c939d7f9.png

▶︎ FUJISIAM 888 COMPANY LIMITED

บจก. ฟูจิสยาม ๘๘๘  |  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105561186671

Upload a proof of payment
2 ) กดเลือกไฟล์
(2.) Upload
FUJIS888-Por_Por_20.png

Upload status: Not started
 

line-logo-png-white-3.png

หรือ

- วันที่ชำระเงิน

- เวลา

- จำนวนเงิน

- หลักฐานการโอน (เช่น แคปหน้าจอ หรือรูปถ่ายสลิปโอนเงิน)

ส่งแจ้งชำระเงิน

Manual payment

facebook_logos_PNG19751.png

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

Pre-load.gif

แจ้งส่งหลักฐานชำระเงิน 1-2-3