top of page

เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) ชนิดต่างๆ ???


ข้อควรระวัง: ไม่ควรใช้เครื่องวัดสำหรับอุตสาหกรรม มาวัดอุณหภูมิว่ามีไข้หรือไม่ครื่องอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์บางชนิดไม่ได้เหมาะสมที่จะมาใช้วัดอุณหภูมิมนุษย์ และจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการคัดแยกคนที่เป็นไข้เข้าสู่อาคาร เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิที่วัดค่ากว้างมาก (-50 ถึง 380 องศาเซลเซียส) สำหรับพื้นผิววัสดุหลากหลายชนิด ไม่ได้ถูกตั้งมาให้วัดเฉพาะอุณหภูมิจากพื้นผิวของร่างกายมนุษย์ ทำไมเพิ่งบอก?! ผู้เชี่ยวชาญเตือน ‘ปืนวัดไข้’ เชื่อถือไม่ได้ และระวังเครื่องวัดอุณภูมิปลอม หรือไร้มาตรฐาน เช่น https://youtu.be/i_T-nTk1b10 https://youtu.be/znCDOm05lMg


ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยชีวิตคนจำนวนมาก หากอุณหภูมิร่างกายของคุณ อยู่นอกช่วงปกติที่ 36.3 °C ถึง 37.3 °C แสดงว่าสุขภาพของคุณอาจมีความผิดปกติ ความจำเป็นของเทอร์โมมิเตอร์ในการใช้วินิจฉัยผู้ป่วยได้นำไปสู่เทอร์โมมิเตอร์ชนิดใหม่หลายชนิดที่ถูกคิดค้นขึ้น เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการวัดค่าอุณหภูมิ นี่คือหนึ่งในความสำเร็จที่สร้างเครื่องวัดอุณหภูมิ เฉพาะเจาะจงไปที่ส่วนต่างๆของร่างกาย ที่มีประสิทธิภาพ มากกว่า ชนิดอื่นๆ ประกอบไปด้วย...

การวัดไข้สามารถวัดได้จากหลายจุดในร่างกาย เช่น

  • ทางปาก (Orally) เป็นการวัดอุณหภูมิจากใต้ลิ้นภายในช่องปาก

  • ทางรักแร้ (Axillary) เป็นการวัดไข้โดยให้หนีบเทอร์โมมิเตอร์ไว้ที่รักแร้ แต่ค่าอุณหภูมิปกติจะต่ำกว่าการวัดทางปาก

  • ทางทวารหนัก (Rectally) เป็นการวัดไข้โดยการสอดเทอร์โมมิเตอร์เข้าไปทางทวารหนัก ซึ่งค่าอุณหภูมิปกติจะสูงกว่าการวัดทางปาก

  • ทางหู (By Ear) เป็นการวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิทัลทางช่องหู

  • ทางผิวหนัง (By Skin) เป็นการวัดไข้บริเวณหน้าผากด้วยเทอร์โมมิเตอร์ที่มีลักษณะเป็นแผ่นแปะขนาดเล็กและมีตัวเลขแสดงอุณหภูมิ


Digital thermometers

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลแบบสัมผัสร่างกาย ถือได้ว่าเป็นเทอร์โมมิเตอร์ชนิดที่เร็วและแม่นยำที่สุด พบได้ในร้านขายยาท้องถิ่น และยังสามารถใช้ที่บ้าน หรือในโรงพยาบาลได้


ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดเพื่ออ่านอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิทางหูแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความแม่นยำลดลงหากมีขี้ผึ้งอยู่ในหูมากเกินไป ถึงแม้จะมีราคาแพง แต่ก็มีประโยชน์อย่างมากต่อการใช้งานกับเด็กทารกและเด็กเล็ก ได้ง่าย เพราะเครื่องวัดอุณหภูมิทางหูสามารถใช้ได้ดีกับเด็ก ที่มักจะซน อยู่ไม่นิ่ง


เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก ทำงานโดยอ่านค่าความร้อนโดยใช้อินฟราเรด วัดค่าจากเส้นเลือดแดงที่ขมับ เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากก็อาจจะวัดได้ไม่ดีมากเท่าเครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัสร่างกาย


Plastic strip thermometers เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแถบพลาสติก

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบวางแถบบนหน้าผาก โดยสามารถตรวจจับเพียงการมีไข้ของผู้ป่วย แต่ค่าจากการอ่านอุณหภูมิไม่แม่นยำ อุปกรณ์ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ว่ามีบางอย่างผิดปกติ ก็แค่นั้น


Pacifier thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิเด็กแบบจุกนมซิลิโคน เครื่องวัดอุณหภูมิเหล่านี้มักใช้ในทารกที่มีอายุมากกว่าสามเดือน แต่มีความลำบากในการควบคุมให้ทารกอยู่นิ่งสักสองสามนาที และนี่อาจทำให้ค่าอุณหภูมิไม่ถูกต้อง อาจไม่แม่นยำ


Glass and mercury thermometers

เทอร์โมมิเตอร์แบบแก้ว ไส้ปรอ