top of page

ระยะเวลาในการคั่วเมล็ดกาแฟสด (ปัจจัยพื้นฐาน)
ระยะเวลาในการคั่วเมล็ดกาแฟสดขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายประการ ซึ่งแต่ละปัจจัยมีส่วนทำให้ได้รสชาติและลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่ผู้คั่วต้องการความหลากหลายของเมล็ดกาแฟ:

เมล็ดกาแฟแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะเฉพาะและมีความชื้น ซึ่งส่งผลต่อปฏิกิริยาของเมล็ดกาแฟต่อความร้อนระหว่างการคั่ว

ตัวอย่างเช่น เมล็ดอาราบิก้าโดยทั่วไปต้องใช้เวลาในการคั่วน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเมล็ดโรบัสต้า

ขนาดและความหนาแน่นของเมล็ดกาแฟ:

เมล็ดกาแฟที่มีขนาดใหญ่และหนาแน่นกว่าอาจต้องใช้เวลาในการคั่วนานขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าการซึมผ่านของความร้อนจะสม่ำเสมอและการพัฒนารสชาติ


เมนูตั้งค่าการคั่ว: ไม่ใช่เครื่องคั่วทุกรุ่นที่จะมีเมนูตั้งค่าการคั่วเฉพาะที่ปรับให้เหมาะกับพันธุ์ของเมล็อดกาแฟสดและตั้งค่ารสชาติที่ต้องการ เมนูการคั่วที่เลือกจะกำหนดอุณหภูมิและระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนของกระบวนการคั่ว


อุณหภูมิการคั่ว: อุณหภูมิที่เลือกใช้ในการคั่วเมล็ดมีบทบาทสำคัญในการกำหนดระยะเวลาของกระบวนการ โดยทั่วไปอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้เวลาในการคั่วสั้นลง แต่ยังต้องมีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการไหม้หรือการคั่วที่ไม่สม่ำเสมอ


ปริมาณความชื้น: ปริมาณความชื้นของเมล็ดส่งผลต่อปฏิกิริยาตอบสนองต่อความร้อน เมล็ดที่มีความชื้นสูงอาจต้องใช้เวลาในการคั่วนานขึ้นเพื่อให้ได้รสชาติที่ต้องการและเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำตาลเกิดกระบวนการเคี่ยว (caramelization) อย่างเหมาะสม


สภาพแวดล้อม: ปัจจัยอื่นๆ เช่น ระดับความสูงอาจส่งผลต่อกระบวนการคั่วได้

ตัวอย่างเช่น ในพื้นที่สูง จุดเดือดของน้ำจะลดลงเมื่อเทียบกับระดับความสูงที่ต่ำกว่า เนื่องจากความดันบรรยากาศลดลงเมื่อระดับความสูงเพิ่มขึ้น

ที่ระดับน้ำทะเล (หรือระดับความสูง / altitudes ที่ต่ำกว่า) น้ำจะเดือดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส (212 องศาฟาเรนไฮต์) ภายใต้ความดันบรรยากาศมาตรฐาน แต่เมื่อขึ้นไปบนที่สูงความดันบรรยากาศจะลดลง ส่งผลให้จุดเดือดของน้ำลดลงด้วย ซึ่งหมายความว่าที่ระดับความสูงที่สูงขึ้น น้ำจะเดือดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส (212 องศาฟาเรนไฮต์)

ดังนั้น ระดับความสูงที่สูงกว่าไม่ได้หมายถึงอุณหภูมิที่สูงกว่า แต่หมายถึงความดันบรรยากาศที่ลดลง ซึ่งจะทำให้จุดเดือดของน้ำลดลง

⚫ประเภทของการคั่ว:

ประเภทของเครื่องคั่วที่ใช้ เช่น เครื่องคั่วแบบดรัมหรือเครื่องคั่วอากาศ อาจส่งผลต่อเวลาในการคั่ว แต่ละประเภทมีชุดพารามิเตอร์ของตัวเองซึ่งมีอิทธิพลต่อระยะเวลาของกระบวนการ โดยสรุปย่่อ

เครื่องคั่วแบบดรัมได้รับความนิยมจากความสามารถในการผลิตรสชาติที่สม่ำเสมอและซับซ้อน ทำให้เป็นที่นิยมในหมู่เครื่องคั่วกาแฟแบบพิเศษและการใช้งานในวงกว้าง ในทางกลับกัน

ตัวอย่างเช่น ในเครื่องคั่วแบบถังไฟฟ้า ขดลวดไฟฟ้าซึ่งมักจะอยู่ที่ด้านล่างหรือด้านข้างของถังจะสร้างความร้อน จากนั้นความร้อนนี้จะถูกถ่ายโอนไปยังถังซึ่งมีเมล็ดกาแฟอยู่ การหมุนของถังซักช่วยกระจายความร้อนได้อย่างสม่ำเสมอ

เครื่องคั่วแบบดรัม 1.5kW > https://www.fujisiam888.com/product-page/HoUegrains-roaster

เครื่องคั่วแบบใช้ลมให้เวลาการคั่วที่เร็วกว่า และเหมาะสำหรับการคั่วในปริมาณน้อยหรือการคั่วในที่พักอาศัย แต่อาจให้รสชาติที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย

ทางเลือกระหว่างทั้งสองขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดการผลิต รสชาติที่ต้องการ และการควบคุมกระบวนการคั่ว

นอกจากนี้ยังมีประเภทหลักอื่นๆ เช่น เครื่องคั่วฟลูอิดเบด และเครื่องคั่วแบบไฮบริด ซึ่งเป็นประเภทที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุดในอุตสาหกรรมกาแฟ แต่ก็อาจมีประเภทอื่นๆหรือการออกแบบเฉพาะทางที่ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการหรือความชอบที่เฉพาะเจาะจง


โปรไฟล์รสชาติที่ต้องการ: ที่สุดแล้ว ระยะเวลาในการคั่วจะถูกกำหนดโดยโปรไฟล์รสชาติที่ต้องการสำหรับเครื่องดื่มกาแฟ โดยทั่วไป

การคั่วแบบอ่อนจะใช้เวลาคั่วที่สั้นลงเพื่อรักษารสชาติดั้งเดิมของเมล็ด ในขณะที่

การคั่วแบบเข้มอาจต้องใช้เวลาคั่วนานกว่าเพื่อพัฒนารสชาติที่เข้มข้น หรือจะเข้มข้นยิ่งขึ้นผ่านการเคี่ยวและปฏิกิริยาเมลลาร์ด (การก่อตัวของสารประกอบที่ให้สีน้ำตาล)


ประสบการณ์และทักษะของผู้คั่ว: นักคั่วที่มีประสบก