top of page

แนะนำไส้กรองอากาศ XiaoMi สำหรับรุ่น PRO ทั้งหมด! (Pro, Pro H, 4 Pro, 4 Pro H) - จุดเด่นของไส้กรองแต่ละสี?

Air Purifier Filters labeled 'Pro

แต่ละสีเหมือนหรือแตกต่างกันทุกรุ่น?

มีหลากหลายสีสำหรับไส้กรองอากาศสำหรับเครื่องฟอก XiaoMi Smart Air Purifier ในปัจจุบัน แต่ละสีของไส้กรองไม่ได้บ่งบอกจุดเด่นของคุณสมบัติไส้กรองนั้นๆเหมือนกันไปทั้งหมด


✈️จากบทความแนะนำไส้กรองทั้ง 4 สีของรุ่น Pro > อ่านที่นี่

⚫ สีเทาเข้ม HEPA เกรด H13 (ไม่มีสารเคลือบพิเศษ)

🟢 สีเขียว เคลือบสารจัดการแอลดีไฮด์ (VOCs)

🟣 สีม่วง เคลือบสารต้านเชื้อแบคทีเรีย

🔵 สีฟ้า EPA มาตรฐาน (ไม่มีสารเคลือบพิเศษ)


หลังทบทวนกันอีกครั้ง แต่ละสีเหล่านี้ของรุ่น Pro ไม่ได้เหมือนกันกับรุ่น Pro H, 4 Pro และ 4 Pro H อีกต่อไป เพราะเทคโนโลยีสารเคลือบไส้กรองไม่มีการหยุดพัฒนา การพัฒนาที่ต่อเนื่องนี้อาจเน้นรวมสารเคลือบพิเศษต่างๆเข้าด้วยกันแบบ 2 in 1 หรือ 3 in 1 คือรวมจบในไส้กรองเดียว

3 2 1... เริ่ม! 

✈️Pro

⚫🟢🟣🔵 H11, H13 (ไม่ได้เน้นการรวมสารเคลือบพิเศษต่างๆเข้าด้วยกัน)


✈️Pro H 🔵 (สีฟ้า) H13 Antibacterial & Antivirus Protection ป้องกันเชื้อแบคทีเรียและไวรัส


✈️4 Pro

🟢 (สีเขียว) H12 สารเคลือบสองชั้น: Antibacterial & Antivirus Protection ป้องกันเชื้อแบคทีเรียและไวรัส | Highly Effective Aldehyde and Potent Deodorization Removal กำจัดสารพิษแอลดีไฮด์และกลิ่นเหม็นรุนแรง


✈️4 Pro H

(สีขาว) H13 สารเคลือบสองชั้น: Antibacterial & Antivirus Protection ต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัส | Medical-Grade Air Purifier Filter วัสดุการแพทย์เกรดโรงพยาบาลที่แท้จริง*

 

*ไส้กรอง H13 ⚫ ของรุ่น Pro นั้นเทียบไม่ติดกับความสมบูรณ์แบบของคำว่า "เกรดโรงพยาบาล" ทั้งตัวเครื่องและไส้กรอง H13 ⚪ ของรุ่น 4 Pro H ที่เป็นหนึ่งเดียวกันท้ายสุด ประสิทธิภาพของการฟอกอากาศขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงทั้งตัวเครื่องฟอกอากาศและตัวกรองที่ใช้ ปัจจัยสำคัญต่อการพิจารณามีดังนี้:


✔️ประเภทและคุณภาพของตัวกรอง:

(เช่น HEPA, ถ่านกัมมันต์) ประเภทของแผ่นกรองที่ใช้ส่งผลต่อความสามารถของเครื่องฟอกอากาศในการดักจับสารปนเปื้อนที่เฉพาะเจาะจง

ส่วนคุณภาพของตัวกรองคุณภาพสูงได้รับการออกแบบเพื่อดักจับอนุภาคและสิ่งปนเปื้อนในเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้น ช่วยให้การฟอกอากาศดีขึ้น ตัวอย่างเช่นแต่ละแผ่นกรอง HEPA มีเกรดที่แตกต่างกัน (H10, H11, H12, H13 ฯลฯ) โดยเกรดที่สูงกว่าจะดักจับอนุภาคขนาดเล็กได้ดีกว่า


✔️การบำรุงรักษาตัวกรอง:

เมื่อเวลาผ่านไปตัวกรองจะสะสมฝุ่นและสิ่งปนเปื้อน ส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลง เครื่องฟอกอากาศบางรุ่นมีไฟแสดงสถานะหรือการแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนหรือทำความสะอาดแผ่นกรอง


✔️เทคโนโลยีการฟอกอากาศ:

นอกเหนือจากตัวกรองแล้ว เครื่องฟอกบางชนิด (เช่น 4 Pro H) อาจใช้แสง UV-C, ไอออนไนซ์ หรือเทคโนโลยีอื่นๆเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ หรือกำจัดอนุภาคที่เพียงไส้กรองอาจไม่สามารถดักจับได้อย่างมีประสิทธิภาพ


✔️ขนาดและความครอบคลุมของเครื่องฟอกอากาศ:

เครื่องฟอกอากาศควรมีขนาดเหมาะสมกับห้องหรือพื้นที่ที่วางใช้งานเครื่อง หากเครื่องฟอกอากาศมีขนาดเล็กเกินไปสำหรับพื้นที่นั้นก็อาจไม่สามารถฟอกอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ


✔️การไหลของอากาศและความเร็วพัดลม:

รวมถึงอัตราการไหลของอากาศและการตั้งค่าความเร็วพัดลม อาจส่งผลต่อการหมุนเวียนอากาศผ่านตัวกรองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ความเร็วพัดลมที่สูงขึ้นสามารถเพิ่มอัตราการฟอกอากาศได้ แต่อาจทำให้เกิดเสียงรบกวนมากขึ้นด้วย

หลีกเลี่ยงการกล่าวถึง Clean Air Delivery Rate ไม่ได้ เพราะ CADR คือการวัดปริมาตรอากาศสะอาดที่เครื่องฟอกอากาศสามารถส่งมอบได้ต่อนาที หรือเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีว่าเครื่องฟอกอากาศสามารถกรองอากาศได้เร็วแค่ไหน โดยทั่วไปค่า CADR ยิ่งสูงยิ่งดี แต่ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาขนาดห้องที่ใช้งานจริงด้วย


✔️การปิดมิดชิดของพื้นที่ใช้งานและประสิทธิภาพในการกรอง:

เปอร์เซ็นต์อากาศจะผ่านตัวกรองได้มากขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการกรองโดยรวมดีขึ้น หากการออกแบบของเครื่องฟอกอากาศมีช่องว่างหรือรอยรั่วในตัวเครื่อง อากาศที่ไม่ผ่านการบำบัดอาจไหลไปรอบๆ แผ่นกรอง ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมลดลง

ตัวอย่างสถานการณ์: ในห้องที่มีการปิดผนึกไม่ดี (เช่น ช่องว่างรอบประตูหรือหน้าต่าง) แม้แต่ตัวกรองประสิทธิภาพสูงก็อาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ


การทำความเข้าใจปัจจัยเหล่านี้และการเลือกเครื่องฟอกอากาศที่มีคุณสมบัติผสมผสานที่ลงตัวกับความต้องการเฉพาะของผู้ใช้ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพโดยรวมในการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร มากกว่าการเลือกสีที่เฉพาะเจาะจงของไส้กรองอากาศเพียงอย่างเดียว


Breathe better with XiaoMi Air PRO Filters.

ดู 339 ครั้ง1 ความคิดเห็น