top of page

ขั้วหลอดไฟ G13 กับ G5 ต่างกัน? หลอดไฟ T8 กับ T5 ต่างกัน ใช้แทนกันไม่ได้? เทียบให้ชัดอย่างละเอียด


ลักษณะโดยทั่วไปของหลอดฟลูออเรสเซนต์ จะมีข้อต่อแบบสองขา หรือพิน (pin) ที่ปลายทั้งสองฝั่งของหลอด ยิ่งหลอดมีความยาวเท่าใดกำลังไฟก็จะสูงขึ้นมากเท่านั้น และ

จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับฐานซ็อกเก็ตและหลอดไฟ ต้องเป็นประเภทเดียวกันจึงจะติดตั้งเข้ากันได้สำเร็จ เริ่มต้นเปรียบเทียบด้วย...💡 ฐานซ็อกเก็ตสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Tubes)


ก่อนเริ่ม ตัวอักษร "G" เป็นประเภทฐาน (Cap-Base) ของหลอดฟลูออเรสเซนต์ G5 / G13 ซ็อกเก็ตเหล่านี้ใช้สำหรับหลอดเส้นตรง ส่วน 2GX13 ใช้สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์เส้นวงกลม

G13 (Cap-Base: G13)

✨ ฐานซ็อกเก็ต G13 เป็นกระจุ๊บขั้วหลอดรุ่นเก่าดั่งเดิมสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ใช้สำหรับหลอดไฟขนาดกลาง เช่น หลอด 26 มม. (T8) และ 38 มม. (T12) เป็นต้น

✨ G13 มีระยะห่างระหว่างพิน (pin) ขาสองขา 13 มม.

✨ ฐานซ็อกเก็ต G13 สามารถใช้ได้กับหลอดไฟแสงสว่างที่ใช้ปกติตามบ้านได้ (หลอดมาตรฐานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลอดไม่เกิน 26 มม.) ตัวอย่างเช่น หลอดไฟ (TUV ฆ่าเชื้อไวรัส PHILIPS) ที่เป็นกระจุ๊บขั้ว G13 เป็นต้น ซึ่งเป็นหลอดชนิด T8 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 หุน (8/8=1 นิ้ว)


G5 (Cap-Base: G5)

✨ ส่วน G5 เป็นฐานซ็อกเก็ตขนาดเล็ก ที่ใช้สำหรับหลอด T5 และหลอดมินิอื่นๆ

✨ G5 มีระยะห่างระหว่างพิน (pin) ขาสองขา 5 มม. ✨ ฐานซ็อกเก็ต G5 สามารถใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 16 มม. เช่น หลอด TL (TUV ฆ่าเชื้อไวรัสมินิ PHILIPS) ขนาดเล็ก และหลอดซีรีส์ HF T5 เป็นต้นก่อนไปต่อ ตัวอักษร "T" ย่อมาจาก "Tubular" ซึ่งเป็นรูปร่างของหลอดไฟ โดยมีตัวเลขแสดงถึงเศษส่วนในแปดส่วน (หน่วยวัดเป็นนิ้ว)

💡 ทำไมหลอดไฟ T8 และ T5 ใช้แทนกันไม่ได้ ?


ความแตกต่างทางกายภาพที่สำคัญระหว่างหลอดไฟประเภท T5 และ T8 คือ...

 • ความยาว และ

 • เส้นผ่านศูนย์กลางของหลอด

✨ ความยาวท่อของ T5 ส่วนใหญ่จะสั้นกว่าท่อ T8 เล็กน้อย เช่น หลอดไฟ T8 มีความยาวมาตรฐาน 2, 3, 4 และ 5 ฟุต เป็นต้น และ

✨ ท่อของหลอดประเภท T5 ยังมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัด โดย T5 มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว ในขณะที่หลอดไฟ T8 มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8/8 นิ้ว (1 นิ้ว) ทำให้หลอด T5 (16 มม.) ยังมีขนาดเล็กกว่าหลอด T8 และ T12* อีกด้วย


* หลอดฟลูออเรสเซนต์ T12 หยุดผลิตและเลิกใช้ไปหลังประมาณปี ค.ศ. 2012ความแตกต่างอื่นๆที่เป็นปัจจัยสำหรับพิจารณาเพิ่มเติมระหว่าง T5 และ T8 คือ...

 • ความสามารถในการส่องสว่าง

 • บัลลาสต์ (อุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟฟ้า) และ

 • ราคาหลอดไฟ

✨ ความสามารถในการส่งออกความสว่างเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้การส่องสว่าง (Lumen) ของ ประเภท T5** เหนือกว่า T8 ตัวอย่างเช่น หลอดมาตรฐานยาว 4 ฟุต ประเภท T5HO กำลัง 54 วัตต์ มักจะให้ความสว่างประมาณ 5,000 ลูเมนต่อหลอด ในขณะที่หลอดมาตรฐานยาว 4 ฟุต ประเภท T8 กำลัง 32 วัตต์จะให้ความสว่างประมาณ 3,000 ลูเมนต่อหลอด จึงกล่าวได้ว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 สามารถใช้พลังงานในปริมาณที่เท่ากันเพื่อให้แสงสว่างมากขึ้นกว่า T8 อย่างมีนัยสำคัญ ** หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 เป็นเทคโนโลยีใหม่กว่า T8


✨ บัลลาสต์ เป็นหนึ่งในจุดด้อยของหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 คือใช้งานได้กับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ในขณะที่หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 สามารถทำงานร่วมกับทั้งบัลลาสต์แกนเหล็ก (ขดลวด) และแบบอิเล็กทรอนิกส์

✨ ในขณะที่หลอดประเภท T5 มีข้อได้เปรียบบางประการ แต่ราคาของหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 สูงกว่าหลอด T8 ประมาณสองเท่า⚡️ สรุปสั้น ⚡️

 • ทับศัพท์ฐานซ็อกเก็ต หรือกระจุ๊บขั้วหลอด (Lamp Socket)

 • G13 มีระยะห่างระหว่างพิน (pin) ขาสองขา 13 มม.

 • G5 มีระยะห่างระหว่างพิน (pin) ขาสองขา 5 มม.

 • ท่อ T5 มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว

 • ท่อ T8 มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8/8 นิ้ว (1 นิ้ว)

 • หลอดไฟประเภท T5 และ T8 ไม่สามารถใช้แทนกันได้

 • หลอดฟลูออเรสเซนต์ยิ่งยาวเท่าใดกำลังไฟก็จะสูงขึ้นเท่านั้น... ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อพิจารณาถึงรางไฟที่จะใช้ เนื่องจากทั้งสองหลอดไม่สามารถใช้แทนกันได้ รวมถึงระยะห่างระหว่างพินทั้งสองและบัลลาสต์ที่ใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์แตกต่างกัน

ที่มาข้อมูล: Atılım University Department of Electrical and Electronics Engineering
สามารถปรึกษาหรือขอใบเสนอราคาสินค้า เกี่ยวกับด้านแสงสว่างซึ่งจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในธุรกิจ กว่าทศวรรษที่ฟูจิสร่วมงานกับผู้รับเหมา เจ้าของอาคาร และผู้นำทางธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ความสว่างแก่พื้นที่ของลูกค้าทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ

ดู 1,794 ครั้ง0 ความคิดเห็น