top of page

N90, N95 เหมือนหรือแตกต่างกับ KN90, KN95 หรือ FFP หรือ KF หรือ P - ถอดรหัสมาตรฐานบนหน้ากากทั่วโลก

 respiratory protective devices

N90, N95, KN90, KN95 ล้วนเป็นส่วนย่อยหนึ่งในมาตรฐานสำหรับหน้ากากอนามัยที่ใช้ในภูมิภาคและประเทศต่างๆ โดยมาตรฐานเหล่านี้กำหนดโดยองค์กรต่างๆของแต่ละประเทศมหาอํานาจเศรษฐกิจโลก เช่น National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) ในสหรัฐอเมริกา และ China National Standardization Administration (CNSA) ในประเทศจีน

🌎 NIOSH

หน้ากาก N90 และ N95 เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน NIOSH ซึ่งใช้เป็นหลักในสหรัฐอเมริกา NIOSH รับรองหน้ากากตามประสิทธิภาพการกรองและเกณฑ์ประสิทธิภาพอื่นๆ

N90: กรองอนุภาคในอากาศได้อย่างน้อย 90%

N95: กรองอนุภาคในอากาศได้อย่างน้อย 95%

N99: กรองอนุภาคในอากาศได้อย่างน้อย 99%

N100: กรองอนุภาคในอากาศได้อย่างน้อย 99.97%

หน้ากากกรองอากาศ N100 จึงมีประสิทธิภาพในการกรองในระดับที่สูงกว่าหน้ากาก N99 เล็กน้อย หรือมากกว่าเพียง 0.97%


🌎 CNSA

หน้ากาก KN90 และ KN95 อยู่ภายใต้มาตรฐานที่กำหนดโดย CNSA ซึ่งเป็นหน่วยงานมาตรฐานแห่งชาติของจีน หน้ากากเหล่านี้ใช้กันทั่วไปและได้รับการรับรองในประเทศจีน

KN90: กรองอนุภาคในอากาศอย่างน้อย 90%

KN95: กรองอนุภาคในอากาศอย่างน้อย 95%

	หน้ากากซีรีส์ KN อยู่ภายใต้มาตรฐานที่กำหนดโดย GB2626-2006 และมาตรฐานเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดคือ GB2626-2019 

ถัดไปคือมาตรฐาน Filtering Facepiece (FFP) ของยุโรป โดยทั่วไปจะถูกนำมาใช้และบังคับใช้โดยประเทศต่างๆในสหภาพยุโรป (EU) และรัฐสมาชิกของสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA)

รายชื่อประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน เป็นต้น ประเทศสมาชิก EFTA ได้แก่ ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์

🌎 FFP

FFP1: กรองอนุภาคในอากาศได้อย่างน้อย 80%

FFP2: กรองอนุภาคในอากาศได้อย่างน้อย 94%

FFP3: กรองอนุภาคในอากาศได้อย่างน้อย 99%

ประเด็นเพิ่มเติมนอกจากนี้คือหน้ากากกรองอนุภาคขนาดเล็ก FFP เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานยุโรป EN 149:2001+A1:2009 ที่กว้างขึ้น ภายใน EN 149 มีอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protection) หลายประเภท และหน้ากาก FFP ก็ถูกจัดอยู่ในประเภทของหน้ากากแบบครึ่งหน้าเพื่อกรองอนุภาคในอากาศภายใต้ EN 149:2001+A1:2009 โดยเฉพาะ

	"+A1:2009" หมายถึงการแก้ไขทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงมาตรฐาน หรือ Amendment (A1) ที่เกิดขึ้นกับมาตรฐานเดิม (EN 149:2001) 

นอกเหนือจากหน้ากากประเภท FFP แล้ว EN 149 ยังครอบคลุมถึงอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจประเภทอื่นๆด้วย ได้แก่ หน้ากากแบบครึ่งหน้าพร้อมไส้กรอง หน้ากากกรองอากาศแบบเต็มหน้า และหน้ากากปิดจมูกและปากแต่ไม่คลุมถึงใต้คาง


ถัดไปลองมาดูตัวอย่างประเทศในทวีปเอเชียกันบ้าง ประเทศเกาหลีใต้ยังมีมาตรฐานสำหรับหน้ากากอนามัยเป็นของตัวเอง มาตรฐานที่ใช้ในเกาหลีใต้เรียกว่า KF (Korean Filter) ที่ถูกควบคุมโดยกระทรวงความปลอดภัยด้านอาหารและยา (MFDS)

🌎 KF

KF80: กรองอนุภาคในอากาศอย่างน้อย 80%

KF94: กรองอนุภาคในอากาศอย่างน้อย 94%

KF99: กรองอนุภาคในอากาศได้อย่างน้อย 99%

หน้ากากเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในเกาหลีใต้ และได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันฝุ่นละออง รวมถึงฝุ่นละเอียดและอนุภาคในอากาศ โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย KF94 มีการใช้กันทั่วไปในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19


ท้ายสุดคือ AS/NZS 1716:2012 (Australia/New Zealand Standard) มาตรฐานออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์สำหรับอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ

🌎 P

P1: กรองอนุภาคในอากาศอย่างน้อย 80%

P2: กรองอนุภาคในอากาศอย่างน้อย 94%

P3: กรองอนุภาคในอากาศอย่างน้อย 99.95%


ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ข้างต้นทั้งหมดนี้เทียบกับอนุภาคในอากาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.3 ไมโครเมตรหรือใหญ่กว่า 
airborne particles

⚫ คำศัพท์: อนุภาคในอากาศ คืออะไร?


Airborne Particles (อนุภาคในอากาศ) หมายถึง อนุภาคของแข็งหรือของเหลวที่แขวนลอยอยู่ในอากาศ อนุภาคเหล่านี้อาจแตกต่างกันอย่างมากในด้านขนาด องค์ประกอบ และแหล่งกำเนิด

สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นจาก... แหล่งธรรมชาติ เช่น ฝุ่น ละอองเกสรดอกไม้ หรือละอองลอยของเกลือทะเล หรือจาก... แหล่งที่มาที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงกระบวนการทางอุตสาหกรรม การปล่อยมลพิษจากยานพาหนะ และกิจกรรมการเผาไหม้ในชีวิตประจำวัน


ขนาดของอนุภาคในอากาศเป็นปัจจัยสำคัญต่อพฤติกรรมและผลกระทบต่อสุขภาพ อนุภาคมักถูกจัดประเภทตามเส้นผ่านศูนย์กลางตามหลักอากาศพลศาสตร์:

PM10 (ฝุ่นละอองขนาด 10 ไมโครเมตรหรือเล็กกว่า):

หมายถึงอนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ไมโครเมตรและเล็กกว่า หมวดหมู่นี้ครอบคลุมอนุภาคหลายประเภท รวมถึงฝุ่น ละอองเกสร สปอร์ของเชื้อรา และบางอนุภาคที่เกิดจากการเผาไหม้ที่มีขนาดใหญ่

PM2.5 (ฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมโครเมตรหรือเล็กกว่า):

หมายถึงอนุภาคละเอียดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมโครเมตรและเล็กกว่า อนุภาคเหล่านี้สามารถทะลุผ่านระบบทางเดินหายใจและสัมพันธ์กันกับการส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย

อนุภาคละเอียดมาก (UFP):

หมายถึงอนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 0.1 ไมโครเมตร อนุภาคเหล่านี้สามารถเจาะลึกเข้าไปถึงในปอดและอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญ


อนุภาคในอากาศสามารถนำพาสารต่างๆ ได้ รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ สารพิษ มลพิษ และจุลินทรีย์ ในสถานประกอบการหรือสภาพแวดล้อมบางแห่ง การป้องกันอนุภาคในอากาศถือเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการสัมผัสทางเดินหายใจและความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ เช่น หน้ากากที่มีความสามารถในการกรองเฉพาะ (เช่น N95, N99, KN95) ได้รับการออกแบบมาเพื่อกรองอนุภาคที่ลอยอยู่ในอากาศและเป็นเกราะปกป้องระบบทางเดินหายใจ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพการกรอง ความพอดีกับใบรูปทรงหน้า และลักษณะเฉพาะของอนุภาคตามเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆที่เป็นปัญหา

 


Different standards


สรุปรวมมาตรฐานส่งท้าย

🌐 NIOSH ของสหรัฐอเมริกา

🌐 EN ของสหภาพยุโรป

🌐 JIS T 8151 ของญี่ปุ่น