top of page

เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) โซล่าเซลล์ ใบไม้แห่งพลังงานสะอาด

เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) สิ่งประดิษฐ์กรรมทางอิเลคทรอนิกส์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

 

เซลล์แสงอาทิตย์จะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งสอดคล้องและเหมาะกับการนำเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน จุดเด่นที่สำคัญของการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ นั้นแตกต่างจากผลิตไฟฟ้าด้วยวิธีอื่นอยู่หลายประการ

  • ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในขณะที่ทำงาน จึงทำให้ไม่มีมลภาวะทางเสียง

  • ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษจากขบวนการผลิตไฟฟ้า

  • มีการบำรุงรักษาน้อยมากและใช้งานแบบอัตโนมัติได้ง่าย

  • ประสิทธิภาพการผลิตคงที่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาด

  • สามารถออกแบบผลิตเป็นแผงขนาดต่างๆได้ง่าย จึงทำให้สามารถผลิตได้ปริมาณมาก

  • ผลิตไฟฟ้าได้แม้มีแสงแดดอ่อนหรือมีเมฆ

  • เป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาฟรี และไม่สิ้นสุด

  • ผลิตไฟฟ้าได้ทั่วทุกมุมโลกแม้บนเกาะเล็กๆ กลางทะเล บนยอดเขาสูง ถิ่นทุรกันดาร และในอวกาศได้

  • ผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยตรง ซึ่งเป็นพลังงานที่นำมาใช้ได้สะดวกที่สุด

ดังนั้นพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จึงเป็นใบไม้แห่งพลังงาน และความหวังของคนทั่วโลก ในศตวรรษที่ 21 ยุคนี้


ตัวอย่างสินค้าจากเซลล์แสงอาทิตย์: https://www.fujisiam888.com/solar-cell

ผู้สนับสนุนข้อมูล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

#ไฟโซล่าเซลล์ #โคมไฟโซล่าเซลล์ #ไฟภายนอกอาคาร #รักษ์โลก

ดู 360 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด